Focusing in on Paulino Pereira riding his Ozone Enduro V1 during the GKA Sotavento Strapless Freestyle event.